Skip to content

اجرا ، نصب و راه اندازی

عملیات اجرایی پروژه ها ، از مرحله تحویل زمین تا نظارت بر بهره برداری شامل تحویل زمین ، تجهیز کارگاه ، تدارک ماشین آلات و ابزار و تجهیزات ، تسطیح ، ایجاد راه های دسترسی و ساختمانهای موقت، اجرای عملیات ساختمانی و احداث ساختمان های دائم، نصب تجهیزات مکانیکی ، برقی ، کنترلی و ابزار دقیق و اجرای راه اندازی سرد و گرم همراه با آموزش پرسنل کارفرما و نظارت بر بهره برداری ، توسط تیم های اجرایی مجرب متشکل از متخصصان و کارشناسان کارآمد شرکت مهندسی فرایند تجهیز آرینا اجرا و یا مدیریت و راهبری میگردد.

 

 

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟